Křesťanské omalovánky k vytištění

Genesis 28:12-22 3 Exodus 3:1-12 1 Numeri 20:1-13 1 Genesis 
3:1-15 1 Genesis 12:10-20 2 Genesis 28:12-22 2 Sk 20:7-12 3 Marek 4:35-41 4 Ježíš

Obrázky s křesťanskými a židovskými motivy z Bible zadarmo ke stažení

Biblické, křesťanské omalovánky s biblickými příběhy ze Starého i Nového zákona jsou určeny nejen pro děti křesťanů a Židů. Obrázky si můžou vybarvit samozřejmě i děti ateistů, které mohou biblické příběhy brát pouze jako pohádku, resp. pověst. Uvedené omalovánky k vytištění zobrazují výjevy z následujících svatých knih a jejich pasáží: První kniha Mojžíšova - Genesis (3:1-15, 4:1-13, 12:10-20, 28:12-22, 35:1-5), Skutky apoštolů (20:7-12), Evangelium podle Marka (7:31-37, Marek 4:35-41), Evangelium podle Lukáše (7:11-17), Druhá kniha Mojžíšova - Exodus (3:1-12, 4:10-17, 12:5-14, 14:21-31, 17:1-7, 14:22-33), Evangelia podle Matouše (14:22-33) a Čtvrté knihy Mojžíšovi - Numeri (14:22-33). Dále zde naleznete obrázky k vybarvení některých předmětů a osob spojených s křesťanstvím jako je Anděl, Bible nebo Ježíš Kristus. (zdroj: Omalovánky k vytištění - Omalovanky.name)

Obrázky s biblickými motivy z Bible - Nového zákona a Starého zákona k vytisknutí

Apoštol Pavel Hořící keř Ježíš Kristus Otrokář Ráj Mojžíš Noemova archa Bible Egyptský otrokář

Biblické omalovánky s příběhy z Bible ze Starého i Nového zákona jsou určeny nejen pro malé děti křesťanů či Židů. Bez obav si je mohou stáhnout a vybarvit samozřejmě i děti ateistů, které mohou biblické příběhy chápat pouze jako pohádku, resp. pověst. Uvedené biblické omalovánky k vytisknutí zobrazují motivy z následujících svatých knih a jejich pasáží: Skutky apoštolů (20:7-12), První kniha Mojžíšova - Genesis (3:1-15, 4:1-13, 12:10-20, 28:12-22, 35:1-5), Druhá Mojžíšova kniha - Exodus (3:1-12, 4:10-17, 12:5-14, 14:21-31, 17:1-7, 14:22-33), Evangelium podle Marka (7:31-37, Marek 4:35-41), Evangelium podle Lukáše (7:11-17), Evangelia podle Matouše (14:22-33) a Čtvrté knihy Mojžíšovi - Numeri (14:22-33). Také zde naleznete obrázky k vybarvení některých předmětů a osob spojených s křesťanstvím jako je Bible, Kříž, Anděl nebo Ježíš Kristus. (zdroj: Omalovánky k vytisknutí - Luksoft.cz)

Klíčová slova: Nahum, online, obrázek, Zacharjáš, Sofonjáš, pro děti, Exodus, Ozeáš, Abakuk, Leviticus, judaismus, Ezechiel, k tisku, k vybarvení, Abdijáš, Numeri, ke stažení, k vytištění, Genesis, Deuteronomium, Bible a křesťanství, Jonáš, náboženství, Malachiáš, obrázky, Jeremjáš, Izajáš, Ageus, Daniel, Micheáš, Ámos, zdarma, k vytisknutí, židé, Báruch, Jóel, Ráj.

Co je to Bible?

Bible je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem. Proto se nazývá také Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo. Přezdívá se jí také Kniha knih. Bible se skládá ze dvou částí, které se označují jako Starý a Nový zákon. Bible je nejvíce překládanou a vydávanou knihou, první Gutenbergovo vydání z roku 1452 je první tištěnou knihou na Západě. První český překlad celé bible vznikl kolem roku 1360. (zdroj: Wikipedie)

Co je to Křesťanství?

Křesťanství představuje jedno z nejrozšířenějších náboženství. Je monoteistické a univerzální. Křesťanství má dlouhou historii, jeho základem je život vykupitele lidstva, Ježíše z Nazaretu, Krista, a jeho učení. Křesťanství vzniklo v oblasti působení Ježíše Krista, tedy v Palestině. Vznik a začátek křesťanství je zachycen v Bibli, v Novém zákoně. Křesťanství uznává jediného Boha, křest, možnost odpuštění viny a hříchu a spásu. Křesťanství má největší počet přívrženců ze všech světových náboženství, přes dvě miliardy věřících. (zdroj: Superia.cz)

Dále doporučujeme

Online omalovánky pro děti

Online omalovánky k vybarvení